Algemene voorwaarden

Het is altijd een beetje taaie kost, maar het is wel belangrijk om te weten waar je akkoord mee gaat. Vandaar dat ik het belangrijk vindt, dat een bruidspaar dit vooraf goed heeft doorgenomen.

Liz Hendriks Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Liz Hendriks Fotografie aan de klant medegedeeld.

Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen voor deze datum. Liz Hendriks Fotografie heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

  1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Liz Hendriks Fotografie. De fotograaf blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

  1. Aansprakelijkheid

Liz Hendriks Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.

Liz Hendriks Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

  1. Bewerking en auteursrecht

De foto’s worden bewerkt in de stijl van Liz Hendrik Fotografie. Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.

Foto’s mogen na aflevering niet nader bewerkt worden i.v.m. auteursrecht. Het toevoegen van een filter (bijvoorbeeld op Facebook/ Instagram) is niet toegestaan.

  1. Betaling

Na akkoord op de offerte, dient er een aanbetaling gedaan te worden van €250,00. Na de aanbetaling staat jullie trouwdag definitief geboekt in mijn agenda. Een maand voor de bruiloft wordt de factuur met het resterende bedrag verzonden. Deze factuur dient uiterlijk één dag voor de bruiloft betaald te zijn. Indien Liz Hendriks Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotograaf met de klant gecommuniceerd. Alle door Liz Hendriks Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

6. Promotiedoeleinden

Tenzij anders aangegeven voorafgaand aan de bruiloft, geven jullie bij het boeken van Liz Hendriks Fotografie toestemming om de foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op social media en/ of de website. Wanneer jullie zelf foto’s plaatsen op social media, dient hier ten alle tijden een naamsvermelding van Liz Hendriks Fotografie bij te staan.

7. Pakketten

De pakketten voor trouwfotografie zijn aaneengesloten uren. Het is niet mogelijk om de geboekte uren op te splitsen op de dag.

8. Klachten

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met Liz Hendriks Fotografie.

De foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk. Bij ontevredenheid wordt er gekeken naar hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen.

9. Commerciële en zakelijke doeleinden

Het is voor de klant niet toegestaan om de ontvangen foto’s zonder toestemming van Liz Hendriks Fotografie door te spelen naar een commercieel bedrijf.

10. Maaltijd

Vanaf 5 uur aanwezigheid heeft Liz Hendriks Fotografie het recht op een voedzame maaltijd.

11. Levertijd foto’s

Binnen een week na de bruiloft ontvangt de klant een preview van ongeveer 20 foto’s middels een online galerij. Binnen 6 weken na de bruiloft worden alle foto’s verzonden via een online galerij en worden de USB stick en het trouwalbum verzonden. Liz Hendriks Fotografie is niet aansprakelijk te stellen wanneer levertijden bij de album leverancier of bezorgdiensten uitlopen.

12. Trouwalbum

Na de oplevering van de foto’s is het bruidspaar zelf verantwoordelijk voor het selecteren van hun favoriete foto’s voor in het trouwalbum (nadere instructies volgen na de bruiloft). Het album wordt digitaal in elkaar gezet en het bruidspaar krijgt twee keer de optie om wijzigingen door te geven. Na akkoord wordt het boek naar de drukker verzonden. Liz Hendriks Fotografie verzendt het boek naar het bruidspaar samen met de USB stick. Wanneer er binnen 1 jaar na de opleveringsdatum van de trouwfoto’s geen selectie voor in het trouwalbum is gemaakt, vervalt het recht op het maken van een trouwalbum.

13. Technische problemen

Tijdens een bruiloft fotografeert Liz Hendriks Fotografie met 2 camera’s. Er worden gedurende de dag back- ups gemaakt en de bruiloft wordt vastgelegd op meerdere geheugenkaarten. In geval van brand of diefstal is Liz Hendriks Fotografie niet aansprakelijk te stellen.

14. Annuleringsvoorwaarden

Voordat de aanbetaling gedaan is, heeft de klant het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Wanneer de klant besluit om de trouwreportage te annuleren na de aanbetaling, wordt de aanbetaling niet geretourneerd.

Bij annulering tot 3 maanden voor de bruiloft wordt 20% van het resterende factuurbedrag betaald. Bij annulering tot 1 maand voor de bruiloft wordt 50% van het resterende factuurbedrag betaald. Bij annulering korter dan 1 maand voor de bruiloft wordt 70% van het resterende factuurbedrag betaald. *Bij annulering van de bruiloft vanwege geldende coronamaatregelen, wordt de aanbetaling niet geretourneerd. Het overige bedrag komt te vervallen.

15. Annulering vanuit de fotograaf

In het geval dat Liz Hendriks Fotografie niet in staat is om door overmacht de bruiloft te fotograferen, zijn er twee opties mogelijk:

– De klant kiest ervoor om de overeenkomst te ontbinden. In dit geval wordt de aanbetaling geretourneerd.

– Liz Hendriks Fotografie regelt een back- up fotograaf. Deze fotografeert in vergelijkbare stijl. De foto’s worden na de bruiloft bewerkt door Liz Hendriks Fotografie.